Berit Tennbakk oppnevnt som medlem av energikommisjonen

Berit startet sin karriere med prosjektet som la grunnlaget for energimarkedsreformen og er en av landets fremste eksperter på kraftmarkedsdesign og -reguleringer. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi og over 25 års erfaring med kraftmarkedsanalyser, erfaringer som bør komme godt med i kommisjonens arbeid.

Berit Tennbakk

Den nyoppnevnte energikommisjonen skal kartlegge energibehovet i Norge og identifisere muligheter for økt energiproduksjon. Målet er å sikre fortsatt overskuddsproduksjon av kraft og rikelig tilgang på fornybar energi.  

Berit er en av tre samfunnsøkonomer i energikommisjonen, som består av 15 representanter fra industrien, energisektoren, forvaltningen m.fl.  

Berit har vært partner i THEMA siden 2010 og har lang erfaring med myndighetsarbeid knyttet til reguleringer og markedsdesign, både i og utenfor Norden. Hun har bl.a. ledet flere prosjekter for EU-kommisjonen. I sitt daglige virke i THEMA bistår hun også bransjeorganisasjoner med samfunnsøkonomiske analyser og forståelse av rammebetingelser og klima- og energipolitikk.  

Kommisjonens mandat er knyttet til fem overordnede tema:  

  1.  hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring 
  2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket 
  3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon 
  4. perspektiver for forsyningssikkerheten 
  5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken 

Kommisjonen skal levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember 2022.  

Relaterte poster

Flere poster