Markedsanalyser

Når du trenger å forstå markedsutsiktene, risikofaktorer, betydningen av regulatoriske endringer, usikkerhet og lignende, kan vi gi relevant rådgivning, kunnskap og innsikt. Med utgangspunkt i vår kraftmarkedsmodell og standardiserte markedsrapporter, er grundige og metodisk solide markedsanalyser en av våre kjernekompetanser. I denne sammenheng bruker vi betydelige ressurser på å oppdatere både våre markedsdatabaser og kunnskap om rammebetingelser, reguleringer, trender og drivkrefter i relevante markeder.

Grundige markedsanalyser som treffer hele kraftsektoren

Markedsanalyse er et svært bredt felt. Under finner du noen eksempler på markedsanalyseprosjekter vi har gjennomført:

  • Analyse av det tyske sluttbrukermarkedet for strøm som en del av en due diligence-prosess for en investor som vurderer å kjøpe seg inn i et strømselskap med virksomhet i Tyskland
  • Prising av PPA-kontrakter og risikovurdering av ulike PPA-strukturer
  • Hvordan en portefølje av anlegg kan redusere den samlede risikoen og behovet for prissikring
  • Virkningen av vær, råvarepriser, fornybare volumer, osv. på realiserte priser og inntekter ved investeringer i fornybar energi
  • Hvordan kraftetterspørselen vi utvikle seg og hva som driver utviklingen
  • Velferdsøkonomiske konsekvenser av investeringer i infrastruktur (for eksempel utenlandskabler og hybridforbindelser)
  • Hvordan kostnadene for ulike teknologier forventes å utvikle seg
  • Hvordan elektrifisering av transportsektoren og fremveksten av nye teknologiske løsninger påvirker kraftmarkedet

Kvalitet og kvalitetssikring er avgjørende for troverdigheten til kvantitative prosjekter og markedsanalyser. Gjennom årene har vi utviklet omfattende rutiner for kvalitetssikring for prosjekter som involverer markedsanalyse eller behandling av store datamengder.

Helhetlige analyser fra erfarne kraftmarkedseksperter

I tillegg til å levere løsninger på komplekse kvantitative oppgaver, kommuniserer vi løsningene og resultatene på en forståelig og transparent måte. Vi legger vekt på transparens og åpenhet om begrensningene i markedsanalyser og modeller.

I tilfeller der markedsanalysen innebærer bruk av modeller, stoler vi ikke blindt på modellresultatene. En kritisk gjennomgang av både inndata og utdata, er avgjørende for verdien av markedsanalyse og for å gi innsikt i markedssammenhengene, ikke bare kvantifisere utviklingen.

Kort sagt, hvis du har behov for grundige, ærlige og metodisk solide markedsanalyser og råd, er det sannsynlig at du får det du trenger hos oss.

Kontaktpersoner