Fleksibel hydrogenproduksjon kan vise å være seg kostnadseffektivt

To ganger i året publiserer vi vår Technology Outlook der vi gjennomgår fornybare energiteknologier og deres rolle i dagens og fremtidige energisystem. Hver rapport inneholder et spesialkapittel om ett relevant emne. I denne utgaven analyserer vi effekten av fleksibel drift av elektrolysører på H2-produksjonskostnadene.

Technology outlook
Light bulb with wind turbines, birds and forest inside in hands over blue sky with white clouds, Ecological concept

Hydrogen anses som en nøkkelteknologi i overgangen til et lavutslipps energisystem. Produksjon av grønt hydrogen gjennom elektrolyse ved bruk av elektrisitet fra fornybare energikilder er sett på som en stor mulig fleksibilitetsressurs i kraftsystemet. Man kan absorbere overskuddskraft i tider med overproduksjon og kutte strømforbruket vet å stanse driften i tider med knapphet. Samtidig, for å maksimere den økonomiske avkastningen på elektrolysørinvesteringene, anses det som avjgørende at men produserer så mange timer som mulig i løpet av et år.

I denne utgavens spesialutgave ser vi nærmere på denne påståtte motsetningen. Vi bruker vår kraftmarkedsmodell til å analysere produksjonskostnadene for hydrogen i 2030 i ulike regioner, og viser at optimal utnyttelsesgrad avhenger av en rekke karakteristikker ved det regionale markedsmiljøet. Vi viser at det i konkrete tilfeller faktisk er mer fordelaktig å reagere på strømprisene på en fleksibel måte og ikke blindt prøve å maksimere driftstiden til elektrolysørene.

I tillegg inneholder hoveddelen av Technology Outlook-rapporten en analyse av viktige dekarboniseringsteknologier. Vi dekker tre aspekter ved det fornybare energisystemet: Produksjon, fleksibilitetsressurser og avkarbonisering. Teknologiene som dekkes er:

– Sol (PV)
– Vind på land
– Offshore vind
– Batterier
– Hydrogen
– Karbonfangst og -lagring (CCS)
– Bioenergi
– E-drivstoff

Vi gir en oversikt over viktige drivere og barrierer for hver teknologi. Disse inkluderer både politiske og markedsmessige faktorer. Dette ses i forhold til teknologienes historiske og forventede kostnadsutvikling. I tillegg gir vi vår innsikt i hvilken rolle vi tror disse teknologiene vil ha i fremtidens kraftsystem og hvordan denne rollen støttes av innovasjon og teknologiutvikling.

Hvis du er interessert i å lære mer om vår Technology Outlook, ta gjerne kontakt.

Relaterte poster

Flere poster