Avmystifisering av teknologi i strømsalg – Ny Markedsrapport Strøm er ute!

Ny teknologi gjør verdien av data og digital infrastruktur større enn noen gang. I den siste utgaven av Markedsrapport Strøm har vi kartlagt hvordan strømleverandører kan bruke teknologi til å bedre tilpasse sine produkter og prosesser. Rapporten inneholder også oppdaterte analyser av pris og produkt, markedsutvikling og strukturendringer med mer.

Hvert halvår utgis Markedsrapport Strøm av THEMA, sammen med teknologiselskapet Itera. Denne inneholder faste spalter om markedsituasjonen i bransjen, priser og produkter tilbudt av strømleverandørene og en oversikt over relevante reguleringsendringer. I tillegg har hver utgave spesielt fokus på et hovedtema, som i denne utgaven er teknologi.

Data som verdidriver i sluttbrukermarkedet

Ny teknologi kan legge til rette for det grønne skiftet i strømbransjen og bidra til bedre kundeopplevelser. Tingenes internett (IoT), sky-tjenester, avansert dataanalyse og maskinlæring er viktige teknologiske trender som dekkes av rapporten. Vi har lagt særlig vekt på hvordan disse teknologiene påvirker strømbransjen og hvilke muligheter de gir strømselskapene.

Teknologi som støttefunksjon i verdikjeden

I kapittelet vi har valgt å kalle «Frenemies», har vi i denne utgaven laget en oversikt over selskaper som selger teknisk løsninger til strømselskapene. Løsningene disse selskapene tilbyr støtter opp under alle ledd i verdikjeden og har en sentral rolle i fakturering og kundehåndtering. Selv om de etablerte aktørene har godt fotfeste i markedet per dags dato, ser vi at nye internasjonale aktører, sikter seg inn på det norske markedet.

Høyere lønnsomhet i bransjen i 2020 enn i 2019

Denne utgaven ser på en rekke finansielle nøkkeltall og utført en vurdering av lønnsomheten til strømselskapene. Generelt ser vi at lønnsomheten til aktørene er noe større i 2020 enn i 2019.

I tillegg har vi oppdatert de faste kapitlene om marked, produkt og pris, kunde og regulering med nye tall og innhold – alt med et overhengende fokus på teknologi og mulighetene nye teknologiske løsninger kan gi strømbransjen. Ved sammenligning av spotprisproduktene som tilbys ser vi at det er et tydeligere skille mellom de etablerte strømselskapene og de nye digitale strømselskapene når det gjelder påslagene.

Ønsker du å vite mer om rapporten kan du kontakte Christoffer Noreng eller Sigrid Steinsli Austad.

Relaterte poster

Flere poster