Fire ting du må tenke på når du skal elektrifisere transporten

Skal Norge nå sine klimamål, må utslippene fra transportsektoren reduseres betydelig. Elektrifisering er et sentralt klimatiltak for lette kjøretøy, tyngre kjøretøy, deler av innenlandsk skipsfart og mulig også luftfart.

Fire ting du må tenke på når du skal elektrifisere transporten

Skal Norge nå sine klimamål, må utslippene fra transportsektoren reduseres betydelig. Elektrifisering er et sentralt klimatiltak for lette kjøretøy, tyngre kjøretøy, deler av innenlandsk skipsfart og mulig også luftfart. Norge ligger langt framme på dette feltet, likevel må takten i elektrifiseringen øke dersom vi skal nå klimamålene. Elektrifiseringsprosjekter kan være krevende, der en rekke ulike aktører må samarbeide på tvers av tradisjonelle verdikjeder. THEMA har identifisert fire elementer som må være til stede for en vellykket elektrifisering av transportsektoren.

 

Relaterte poster

Flere poster