Robert Seguin

Director, PhD

  Kontakt

  Utdanning: Master- og doktorgrad i fysikk (Technische Universität Berlin) med spesialisering i halvlederfysikk

  Jeg jobber hovedsakelig med nye teknologier og påvirkningen de har på energibransjen. For å kunne gjøre det, må teknologiene forstås, effektene parametriseres og så implementeres i våre numeriske modeller. Jeg har spesielt fokus på temaer relatert til kraftnettet, ryggraden i vår fremtidige energiforsyning.

  Den pågående omstillingen av energisystemet gjør energisektoren til en av de meste spennende bransjene å jobbe i. Jeg liker å belyse omstillingsprosessen fra ulike vinklinger gjennom det store spekteret av prosjekter THEMA har. Og gjerne sammen med kundene våre, for å skaffe en enda bedre forståelse av forskjellige framtidsscenarier rundt energi. Slik bidrar jeg til de gode beslutningene for fremtiden. Jeg trives spesielt godt med å finne og fremstille kjernen i komplekse problemstillinger på en effektiv og forståelig måte.

  Tidligere erfaring: Elvia, Smart Innovation Norway, Reiner Lemoine Institut (Berlin), Hanwha Q-Cells (Leipzig)

  Alle ansatte
  Robert Seguin