Mina Bergerøy Ryssdal

Senior Consultant

  Kontakt

  Utdannelse: Sivilingeniør i energi og miljø, kraftsystemer (NTNU)

  Jeg jobber med problemstillinger knyttet til kraftnettet, med tekniske og økonomiske analyser, strategirådgivning, nettregulering og nettariffer. Jeg videreutvikler THEMAs inntektsrammemodell (TIM), og bruker den til analyser, inntektsrammeberegninger og verdivurderinger av nettselskaper. Jeg jobber også med nettselskapenes utfordringer og muligheter i fremtidens kraftsystem og kraftmarkedet, inkludert forbrukerfleksibilitet og DSO-rollen.

  I THEMA får jeg jobbe med spennende temaer og kunder i en fremtidsrettet bransje. Jeg opplever mye mestringsfølelse ved at jeg blir utfordret og får ansvar, samtidig som jeg alltid har gode kollegaer jeg kan diskutere problemstillinger med. Sammensetningen av prosjektene jeg er med på, gir meg en variert hverdag hvor jeg kontinuerlig lærer noe nytt.

  Tidligere erfaring: Hafslund Nett

  Alle ansatte
  Mina Bergerøy Ryssdal