Åsmund Jenssen

Partner

  Kontakt

  Utdannelse: Embetseksamen (cand.oecon) i samfunnsøkonomi (Universitetet i Oslo)

  Jeg jobber hovedsakelig med markedsdesign og regulering i kraftmarkedet, men også mye med utforming og konsekvensvurderinger av andre rammevilkår som skatt på vannkraftproduksjon og andre teknologier, nettregulering og nettariffer, og støtte til fornybar energi. Jeg bidrar også med regulatorisk kompetanse i prosjekter rettet inn mot transaksjoner og verdivurderinger, og har også arbeidet mye med digitale problemstillinger som innføring av datahuber og modeller for koordinering og informasjonsutveksling mellom TSOer og DSOer.

  I THEMA jobber jeg i et fagmiljø som dekker både samfunnsøkonomiske analyser, bedriftsøkonomi og teknologi. Å forstå samspillet mellom økonomi og teknologi blir stadig viktigere også for markedsdesign og regulering, og der er THEMA godt plassert. I tillegg setter jeg pris på at vi har en økende andel internasjonale prosjekter i Norden og EU.

  Tidligere erfaring: ECON

  Alle ansatte
  Åsmund Jenssen