Vindkraften reduserte fjorårets strømregning med mellom 2000 og 4500 kroner

Vi har hatt en betydelig økning i vindkraftproduksjonen i Norge de siste årene. I dag utgjør vindkraftproduksjonen om lag 15 TWh i et normalt år, tilsvarende 11 prosent av Norges kraftforbruk. Vindkraftutbyggingen har gjennom å øke tilbudet av kraft bidratt til å redusere kraftprisene i Norge.

Vindkraften reduserte fjorårets strømregning med mellom 2000 og 4500 kroner

Vindkraftens påvirkning på kraftprisen i Norge varierer betydelig fra år til år. I enkelte år, slik som i 2020, påvirket vindkraftproduksjonen i liten grad kraftprisene. I 2021 estimerer vi at norske kraftpriser ville vært fra 8 til 18 øre/kWh høyere i de ulike prisområdene uten vindkraftproduksjon. Dette innebærer at en typisk husholdning ville betalt mellom 2000 og 4500 kroner mer for strøm i 2021 uten vindkraften, avhengig av hvor i landet man bor. 

Beregningene er gjort på oppdrag fra NORWEA og bygger på en matematisk modell for tilbud og etterspørsel i det europeiske kraftsystemet. Modellen simulerer blant annet hvordan eierne av vannkraftverk disponerer sine vannkraftsmagasiner, hvordan vindkraftproduksjonen svinger i tråd med i været, kostnadene til termiske kraftverk på kontinentet og utvekslingen på mellomlandsforbindelsene. Analysen ser på effektene av å fjerne all norsk vindkraft og holder alle andre faktorer likt. 

Notatet kan leses i sin helhet på NORWEA sin hjemmeside.  

Relaterte poster

Flere poster