Reguleringsmyndigheten for energi foreslår endringer for å styrke Statnetts incentiver til effektiv drift

Nettleien i transmisjonsnettet ventes å øke i de kommende årene som følge av høye investeringer. THEMA har bistått RME med å videreutvikle reguleringsmodellen for Statnett.

Reguleringsmyndigheten for energi foreslår endringer for å styrke Statnetts incentiver til effektiv drift

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt på høring et forslag om endringer i fastsettelsen av Statnetts kostnadsnorm i selskapets inntektsramme for 2021. Forslaget bygger blant annet på en rapport THEMA har utarbeidet for RME.

THEMA har utviklet en metode for å måle utviklingen i Statnetts effektivitet over tid med utgangspunkt i selskapets anleggsmasse slik den rapporteres inn til den internasjonale benchmarkingen av systemansvarlige nettselskaper, med tillegg av HVDC-anlegg. I den forbindelse har vi også sett spesielt på beregningen av selskapets kapitalkostnader og håndteringen av systemdriftskostnader, tap og KILE i effektivitetsmålingene.

Relaterte poster

Flere poster