Ny Statnett-rapport: Roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud

I lys av ny regulering fra EU har Statnett behov for å vurdere sine markeds-løsninger og vilkår i balansemarkedene. I den forbindelse har THEMA bistått Statnett i et prosjekt for å klargjøre roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud.

Ny Statnett-rapport: Roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud

De aktuelle reguleringene er Guideline for System Operations (SO GL), som stiller krav til hvordan Statnett skal drifte nettet, og Guideline for Electricity Balancing (GLEB), som setter krav til rollene som balanseansvarlig (BRP) og tilbyder av balansetjenester (BSP), og til aggregerte bud. Clean Energy Package (CEP) stiller videre krav til utforming av aggregatorløsninger. Statnett ser også et behov for å øke tilgangen på ressurser til balansemarkedene for å sikre at framtidige endringer og behov kan dekkes.

Med bakgrunn i dette nye regelverket og et forventet økt behov for fleksibilitetsressurser har Statnett gjennomført en intern prosess i samarbeid med THEMA med en todelt tematikk: Roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud.

Les rapporten her på Statnett sine hjemmesider

Relaterte poster

Flere poster