THEMAs Technologies for the Energy Transition – Trends & Insights

Technology Outlook fikk et helt nytt design og er nå publisert under navnet Technologies for the Energy Transition – Trends & Insights. Både data og den skriftlige rapporten er tilgjengelig via vår nettportal.

THEMAs Technologies for the Energy Transition – Trends & Insights

Trends & Insights-rapporten gir innsikt i den siste markedsutviklingen i åtte forskjellige teknologier som er essensielle for energiomstillingen, samt en spesialutgave med et dypdykk i et sentralt energiomstillingstema. Videre dekker rapporten landvind, havvind, solenergi, batterier, CCS, hydrogen, biometan og e-drivstoff.

I Special Issue kapittelet av denne utgaven ser vi nærmere på kritiske råvarer som er viktige for noen av hovedpilarene i energiomstillingen, nemlig vindturbiner, batterier og fleksible elektrolysører. Vi viser at alternative teknologier finnes eller er under utvikling for de fleste applikasjoner. Slike alternativer har imidlertid en kostnad: De kan være dyrere, mindre effektive og/eller mindre kompakte, eller rett og slett ikke modne nok for umiddelbar storskala utrulling. Særlig litium (for batterier) og iridium (for PEM-elektrolysører) er kritiske.
Kritisk råvaremangel har dermed potensial til å forsinke utrullingen av disse nøkkelteknologiene betydelig. Vi skisserer elementer av en effektiv avbøtningsstrategi for å håndtere denne risikoen.

For mange av de andre teknologiene pekte alle piler mot høyere kostnader de siste to årene. Dette skyldes først og fremst forstyrrelser i verdikjeden og dyrere råvarer. For noen teknologier, som solceller, er denne prisøkningen nå over, mens den vedvarer for andre teknologier som f.eks. vind. Vi forventer at kostnadene også for disse teknologiene begynner å synke igjen fra 2025.

NY FUNKSJON: Teknologidata nå tilgjengelig via THEMAs webportal.

Prognoser på kostnadsdata og kapasitetsvolumer for ulike teknologier kan nå nås direkte via portalen. Dette inkluderer egne markedsutsikter for hydrogen, med LCOH-prognoser for hvert land, forventet elektrolysørkapasitet og anslåtte investeringskostnader for ulike hydrogenproduksjonsteknologier. Dataene kan enten vises i oversiktlige figurer eller lastes ned for videre bruk.

Vi planlegger å videreutvikle nettjenesten og er takknemlige for tilbakemeldinger på denne pilotversjonen.

Hvis du er interessert i en eksempelrapport eller en demo av nettportalen vår, vennligst ta kontakt.

Relaterte poster

Flere poster