THEMA og Itera har nå lansert femte utgave av Markedsrapport Strøm

Høye strømpriser og økende fokus på forbrukerfleksibilitet stiller nye krav til strømselskapene. I rapporten er vi tydelige på at strømkrisen skaper nye muligheter for strømselskapene. Fremtidens vinnere gjør de riktige strategiske valgene nå.

Markedsrapport Strøm

Da vi publiserte den rapporten i begynnelsen av mars skrev vi at den krevende situasjonen i strømmarkedet også gir muligheter. I løpet av de siste seks månedene har dette bildet blitt enda tydeligere. Både utfordringene og mulighetene har blitt flere. Den krevende markedsituasjonen skaper både utfordringer og muligheter for flere av aktørene i markedet. På den ene siden fører lave marginer og mulige nye reguleringer knyttet til fastprisavtaler til stor usikkerhet rundt likviditetssituasjonen til flere av strømselskapene. På den andre siden ser vi at høye kraftpriser er en driver for teknologiutvikling. De selskapene som klarer å skape gode diversifiseringsstrategier og tilby tilleggstjenester for energieffektivisering som gjør det enkelt for kunden å ta smarte valg, er de som vil vinne frem i markedet.

Markedsrapport Strøm sammenfatter de viktigste utviklingstrekkene i det norske strømsalgmarkedet. I tillegg til et eget kapittel dedikert til energieffektivisering hvor vi presenterer en oversikt over aktører og tjenester i markedet, inneholder rapporten de faste kapitelene om utviklinger i markedet, strømavtaler, produkter og tjenester, reguleringer og frenemies. Nytt for denne rapporten er også en oversikt over fire ulike markedsscenarioer, hvor trender og verdiforslag beskrives basert på innovasjonstakt og kraftpriser. Målet med Markedsrapport Strøm er å etablere en god oversikt over markedsituasjonen og utviklingstrekk fremover, som kan brukes til å forstå hvordan mulighetene som oppstår kan utnyttes for å skape økt verdi.

For mer informasjon om rapporten, ta kontakt med Christoffer Noreng

Relaterte poster

Flere poster