Odal Vindkraftverk gir ringvirkninger for næringslivet i vertskommunen

Odal Vindkraftverk i Nord-Odal ble offisielt åpnet av energiministeren i juni 2023. Et viktig spørsmål angående vindkraft handler om hvordan denne typen prosjekter bidrar til lokalsamfunnet. Vi har gjort en analyse som viser at en stor andel av den økonomiske aktiviteten tilfalt lokalt og regionalt næringsliv.

I rapporten gjør vi en etterprøvingsanalyse av utbyggingen av vindkraftverket. Dette innebærer at vi kartlegger leverandører og underleverandører som har vært involvert i prosessen. I tillegg gjør vi en økonomisk ringvirkningsanalyse, hvor vi estimerer verdiskaping- og sysselsettingseffekter av denne aktiviteten. Gjennomgangen belyser hvilken andel av verdiskapingen som fordeler seg på lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Resultatene viser at 61 unike lokale leverandører har bidratt med vare- og tjenesteleveranser i utbyggingen. Bidragene har en verdi på 151 millioner kroner. Fra omliggende kommuner i regionen er det i tillegg 58 leverandører som har bidratt med leveranser for ytterligere 239 millioner kroner. Dette tilsier en regional andel på til sammen 19 prosent. Det er spesielt til grunnarbeid, vei og fundament hvor de lokale og regionale leverandørene har vært involvert. Den nasjonale andelen er totalt 39 prosent. Den største leveransen som importeres er selve turbinene, som utgjør mesteparten av investeringen i et vindkraftverk.

Du kan lese mer om vindkraftverket og laste ned rapporten i lenken under.

Relaterte poster

Flere poster