Nordeuropeisk dypdykk – ny rapport om sluttbrukermarkedet for strøm ute!

I Itera og THEMAs nye utgave av Markedsrapport Strøm sammenligner vi sluttbrukermarkedet for strøm i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Blant funnene våre ser vi et stort økonomisk potensial ved å bruke generativ AI i sluttbrukermarkedet.

Nordeuropeisk dypdykk – ny rapport om sluttbrukermarkedet for strøm ute!

Rapporten kommer i en tid da energimarkedene har vært preget av høy volatilitet. Europa står nå overfor en betydningsfull fornyelse av sitt energisystem, og Ukraina kan spille en nøkkelrolle som en fremvoksende grønn energihub. I dette skiftet er utvikling og implementering av nye kundeløsninger avgjørende for å håndtere prisvolatilitet og skape et effektivt energisystem.

Rapporten sammenligner og oppsummerer de viktigste aspektene i de ulike landene, inkludert konkurranseintensiviteten, markedsandeler, produkter og tjenester, strømavtaler og regulatoriske endringer. Videre fokuserer denne utgaven av rapporten på det økonomiske potensialet innen bruk av generativ AI i energisektoren, spesielt innenfor kundebehandling, markedsføring, salg og juridiske problemstillinger.

I tillegg til det nordeuropeiske dypdykket har vi fortsatt en egen rapport som oppsummerer sentrale trender i det norske sluttbrukermarkedet. Strømbransjen i Norge står ved et veiskille preget av økende kostnadspress, regulatorisk usikkerhet og intens konkurranse. Flere selskaper har avsluttet strømsalg til sluttbrukermarkedet grunnet marginale inntekter og kapitalutfordringer. Samtidig påvirker nedgangen i bytteprosenten blant husholdninger og høye strømpriser lønnsomheten. Bransjen retter nå fokus mot et «tradisjonelt kraftmarked,» med mindre innovasjon og en større rolle for teknologileverandører. Konsolidering er også en fremtredende trend, hvor målet synes å være å opprettholde konkurranseevne.

Målet med en nordisk tilnærming er å belyse forskjeller mellom landene og vise hvordan selskaper og land kan dra nytte av hverandres erfaringer.

For mer informasjon om rapporten, ta kontakt med Celine Munkeby eller Christoffer Noreng.

Last ned kortversjonen av rapporten her

Relaterte poster

Flere poster