Hvordan kan man måle nyttevirkninger av smarte strømmålere (AMS)?

Installasjonen av smarte strømmålere (AMS) er forventet å gi nettkundene lavere nettleie over tid. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ønsker å få en bedre oversikt over gevinstene ved AMS, samt å tilrettelegge for at nettselskapene skal kunne lære av hverandre hvilke nyttevirkninger som kan oppnås.

AMS

Som en del av dette har RME bedt THEMA om å utvikle en metode som kan brukes til å rapportere disse nyttevirkningene. Mer informasjon om RMEs arbeid for å identifisere og synliggjøre gevinster av AMS, og lenke til rapporten finner du i lenken under.

Metoden skal også presenteres på Elmåledagene 2022, som arrangeres 31. mai – 1. juni i Lillestrøm i regi av Energi Norge.

Relaterte poster

Flere poster