Flaskehalser, prisområder og kostnader for spesialregulering i Tyskland

I en ny rapport “Redispatch and Countertrade Costs –
The Impact of German Bidding Zones”, analyserer vi flaskehalsene i det tyske transmisjonsnettet og diskuterer hvordan disse kan håndteres på en effektiv måte.

Flaskehalser, prisområder og kostnader for spesialregulering i Tyskland

I en ny rapport “Redispatch and Countertrade Costs –
The Impact of German Bidding Zones”, analyserer vi flaskehalsene i det tyske transmisjonsnettet og diskuterer hvordan disse kan håndteres på en effektiv måte.

Det tyske «Energiewende» har resultert i flaskehalser i Tyskland som i dag hovedsakelig håndteres ved hjelp av spesialregulering og mothandel. Rapporten presenterer en analyse av i hvilken grad en innføring av tyske prisområder alternativt kan benyttes for å håndtere flaskehalsene, og hvordan en eventuell innføring av prisområder kan påvirke kraftpriser, handel og spesialreguleringskostnader.

Konklusjonen er at en inndeling i prisområder vil bidrar til å redusere kostnadene for spesialregulering i Tyskland. Til tross for at det er utfordrende (eller til og med umulig) å finne den «optimale» inndelingen i prisområder, vil en inndeling som reflekterer de største flaskehalsene i nettet, bidra til betydelige reduksjoner i kostnadene for spesialregulering.

Relaterte poster

Flere poster