«Balansekunst» – hvordan sikre stabile og konkurransedyktige strømpriser?

Strømprisutvalgets rapport «Balansekunst» ble overlevert 12. oktober. Rapporten gjennomgår dagens organisering av engros- og sluttbrukermarkedet for strøm, drivere av betydning for den fremtidige utviklingen av markedene, samt analyse av 50 tiltak som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser.

Balansekunst

Hovedoppgaven til Strømprisutvalget var å utrede og drøfte ulike modeller som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser til husholdninger, industri og næringsliv, samt sikre investeringer i fornybar energi.

Rapporten består av tre deler:

  1. Dagens system og organisering – Beskrivelse av dagens engros- og sluttbrukermarked
  2. Veien fremover – utviklingstrekk med betydning for strømprisene i Norge fremover og mulige scenarioer for prisutviklingen
  3. Analyse av 50 tiltak – Tiltak som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser

Utvalget besto av ti medlemmer, inkludert Håkon Taule, Partner i THEMA.

Rapporten kan lastes ned her:

Relaterte poster

Flere poster