Ambisjonen om en stor norsk havvindindustri kan gi over 50 000 arbeidsplasser

Visjon 50 GW i 2050 beskriver hvordan en industriell havvindsatsing kan gi sysselsetting- og verdiskapingseffekter for Norge i utbygging og drift av havvind i Nordsjøen fram mot 2050. Analysen viser potensial for betydelige markedsandeler for norske leverandører i framtiden – både lokalt og internasjonalt.

Workshop om utvikling av havvind i Østersjøen

I rapporten presenterer vi de økonomiske ringvirkningene som kan oppstå ved utbygging av en visjon om 50 GW havvind i Nordsjøen. Analysen forutsetter og beskriver et scenario hvor norske leverandører involvert i utbyggingen også posisjonerer seg til å ta markedsandeler i havvindprosjekter ellers i verden. Rapporten inkluderer en gjennomgang av hvilket havvindpotensial som finnes og hvor stor etterspørsel etter varer og tjenester utbyggingen kan skape. Videre beskriver rapporten hvordan norsk leverandørindustri står stilt for å dekke den potensielle etterspørselen. Til slutt estimerer vi hvilken sysselsetting og verdiskaping som kan skapes av en slik industriell satsing.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Vårgrønn og Agder Energi, og kan leses gjennom linken under.

Relaterte poster

Flere poster