Victor Sætre Aasvær

Associate Consultant

  Kontakt

  Utdannelse: Mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU)

  Jeg er en del modellteamet i THEMA og jobber med de standardiserte kraftmarkedsanalysene våre, i tillegg til andre kvantitative analyser. Jeg jobber også en del med prosjekter innen hydrogen. Så langt har jeg for eksempel bistått med analyser av fremtidens hydrogenmarked og kartlagt hvor det er mest gunstig å investere i hydrogenproduksjon for hydrogenprodusenter.

  Jeg synes det er motiverende med å få jobbe med komplekse problemstillinger innenfor kraftsektoren og bidra til å løse viktige utfordringer i energiomstillingen. Det sterke kompetansemiljøet og fokuset på læring i THEMA gjør at jeg får utviklet min faglige kompetanse som en del av arbeidshverdagen. I tillegg setter jeg stor pris hyggelige medarbeidere som bidrar til å skape et åpent og trivelig arbeidsmiljø.

  Tidligere erfaring: Hydro Energi, Rystad Energy

  Alle ansatte
  Victor Sætre Aasvær