Svend Boye

Partner

  Kontakt

  Utdannelse: Bachelor i samfunnsøkonomi fra universitetet i Fribourg i Sveits (tospråkelig bachelor tysk/fransk). Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (fordypning i finans). Opphold i Frankrike (Toulouse) og England (Bath).

  Jeg bistår myndigheter og bedrifter med å utvikle regulering og forretningsmodeller knyttet til energi- og klimaomstilling. Sammen med mine kolleger bruker jeg metoder som mikroøkonomisk teori, rammeverk for forretningsstrategi, litteraturgjennomgang, statistisk analyse, intervjuer, spørreundersøkelser, verdsettelsesmetodikk og kraftmarkedsmodeller for å kartlegge problemstillinger, utvikle mulige handlingsalternativer og analysere forventede virkninger og usikkerhet.

  Jeg er veldig glad for å jobbe i THEMA, der jeg kan hjelpe myndigheter og bedrifter i inn- og utland med energi- og klimaomstillingen, sammen med kunnskapsrike og hyggelige kolleger.

  Tidligere erfaring: Arkwright Consulting, Statnett, Oslo Economics

  Alle ansatte
  Svend Boye