Sigrid Steinsli Austad

Senior Consultant

  Kontakt

  Utdannelse: Mastergrad i nanoteknologi (NTNU), utveksling til University of Twente

  I THEMA jobber jeg i hovedsak med strategirådgivning, forretningsutvikling og utredningsprosjekter for et bredt spekter av aktører i energimarkedet. Ambisiøs klima- og energipolitikk, strukturendringene i kraftbransjen og den raske teknologiske utviklingen innen fornybare produksjonsteknologier er faktorer som påvirker alle aktører i bransjen, og jeg arbeider med flere interessante problemstillinger i forbindelse med dette for kundene våre.

  Det beste med å jobbe i THEMA er at man stadig lærer noe nytt, både fra prosjektene og kunnskapsrike kollegaer. Man får være med på prosjekter fra start og får fort mye ansvar. Fornybarnæringen er en bransje i konstant endring og det er utrolig spennende å få følge denne utviklingen som en del av jobben.

  Tidligere erfaring: SUBPRO, NTNU

  Alle ansatte
  Sigrid Steinsli Austad