Marcus Franken

CEO (Berlin office)

  Kontakt

  Utdannelse: Mastergrad i økonomisk geografi, samfunnsøkonomi og statsvitenskap (RWTH Universitetet i Aachen

  Etter min mening er målet om klimanøytralitet et av de største utfordringene i dette århundret. Det er bred enighet på tvers av næringsliv, politikk og samfunn om hva som må oppnås, men ikke om hvordan vi best skal komme dit. Og usikkerheten blir enda større når vi tar med endringene knyttet til digitaliseringen og den geopolitiske situasjonen. Jeg ønsker å støtte kundene våre med å se etter muligheter i dette utfordrende landskapet. En god rådgiver må ha evnen til å lytte til motparten og ta inn over seg dennes behov og bekymringer. Slik kan man best komme fram til en felles forståelse av situasjonen. I tillegg er gode analyser av alle tilgjengelige data kombinert med oppdatert innsikt i markeds-, regulatorisk og teknologisk utvikling viktig for å gi godt tilpassede strategiske råd for fremtiden.

  I THEMA finner jeg nettopp denne kombinasjonen av vinklinger og en perfekt match med min ekspertise på analyser av rammebetingelser og strategirådgivning, og for mitt brede nettverk. Teamet vårt omfatter konsulenter med bakgrunn fra ulike sektorer og fagfelt, fra de med svært lang erfaring til nyutdannede. På toppen har vi vårt internasjonale team, nå basert både i Oslo og Berlin. Vi har også et oppmuntrende og engasjert arbeidsmiljø der suksess ikke bare drives og defineres av KPIer, men også av motivasjon og moro.

  Tidligere erfaring: E.ON SE (Düsseldorf, Brüssel, Berlin), Den tyske Forbundsdagen (Berlin), eclareon GmbH (Berlin)

  Alle ansatte
  Marcus Franken