Kristine Fiksen

Partner

  Kontakt

  Utdannelse: Mastergrad i Industriell økonomi (NTNU)

  Jeg jobber mest med problemstillinger knyttet til distribusjonsnettet og energibruk. Et interessant spørsmål er om og hvordan strømforbruket kan tilpasses til behov i kraftsystemet som følge av incentiver og priser på bruk av energi, såkalt forbruksfleksibilitet eller demand response.

  Jeg jobber mye med hvordan nettregulering og nettariffer kan og bør tilpasses framtidens kraftsystem. Jeg jobber også en del med transport og hvordan utslippene av klimagasser fra transport kan reduseres ved bruk av ny teknologi og klimavennlige drivstoff. Transportsektoren har mange av de samme særtrekkene som kraftsektoren: de er tunge på infrastruktur, er i stor grad offentlig eid og står overfor store omstillinger, bl.a. på grunn av digitalisering og endret forbruksadferd.

  Jeg har et bredt interessefelt og er opptatt av at det jeg jobber med skal være viktig for samfunnet og framtiden. Vi må få til et fornybart samfunn samtidig som vi skal omstille oss slik at vi ikke er avhengig av oljeinntekter framover. For meg er det et privilegium å kunne jobbe på en mange områder der langsiktig bærekraft og effektivitet er i fokus. Alle i THEMA er svært kunnskapsrike og nysgjerrige, noe som gir inspirasjon til hvert prosjekt og hver dag på jobb. Den bredden og dybden i kunnskap som er representert her, gjør at jeg kan levere prosjekter der jeg er trygg på at resultatene er gode og godt gjennomtenkt på tvers av fag- og arbeidsområder.

  Tidligere erfaring: ECON/Pöyry, Akershus Energi, Eniro og Scandinavia Online, Schibsted Media Group

  Alle ansatte
  Kristine Fiksen