Haavard Holta

Senior Consultant, PhD

  Kontakt

  Utdannelse: Doktor- og mastergrad i Teknisk Kybernetikk (automasjon og reguleringsteknikk) – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), med spesialisering i estimering og regulering av distribuerte parameter systemer.

  I THEMA har jeg hovedsakelig jobbet med inntektsrammeregulering av nettselskaper og markedsanalyser for forskjellige aktører i energimarkedet.

  Kraftmarkedet byr på mange spennende problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknisk systemforståelse, markedsdesign og bedriftsøkonomiske vurderinger. Jeg er takknemlig for å få lov til å være en del av et faglig svært kompetent miljø i THEMA, og å få jobbe med problemstillinger som er direkte relevante for å få til omstillingen til et bærekraftig energisystem.

  Tidligere erfaring: Kongsberg Gruppen, Equinor.

  Alle ansatte
  Haavard Holta