Christoffer H. Noreng

Partner

  Kontakt

  Utdannelse: Mastergrad i finansiell økonomi (Norges Handelshøyskole), årsstudium i politikk og forvaltning (Høgskolen i Oslo)

  Jeg jobber med prosjekter innen strategirådgivning, verdivurderinger, økonomiske analyser, forretningsutvikling og økonomiske regulering. Jeg har bistått med strategirådgivning for flere aktører i det nordiske kraftmarkedet og innen transport, og er en del av THEMAs rådgivningsteam som bistår med gjennomføring av eierstrategiprosesser og transaksjonsstøtte.

  Jeg liker å kombinere dyp bransjeforståelse med strategiarbeid og management consulting. Jeg synes det er kjempegøy å utvikle nye forretningsmodeller for det grønne skiftet og bistå ulike aktører fra investeringsfond til myndigheter med strategier og analyser i overgangen til lavutslippssamfunnet.

  Tidligere erfaring: Statnett, Bergen Energi

  Alle ansatte
  Christoffer H. Noreng