Andreas Kindem

Consultant

  Kontakt

  Utdannelse: Bachelor i økonomi og administrasjon (Handelshøyskolen BI), Master i Finans (Norges handelshøyskole)

  Jeg jobber hovedsakelig med verdivurdering av selskaper innenfor energisektoren, strategi og utvikling av THEMAs inntektsrammemodell.

  Jeg liker å analysere hvordan ulike elementer samspiller og påvirker verdien av ulike prosjekt. Videre syns jeg det er spennende å få en bredere og dypere forståelse av selskaper i energisektoren gjennom prosjekter der man får ta en proaktiv rolle i utforming av selskapers strategier.

  Tidligere erfaring: Summer intern – finans (ConocoPhillips), Summer intern – finance & control (Equinor)

  Alle ansatte
  Andreas Kindem