Visste du at THEMA også jobber med operasjonell forbedring?

Mange forbinder nok THEMA med prisprognoser og ekspertise på reguleringer og energipolitiske virkemidler. I tillegg til dette jobber vi også mye med organisasjonsutvikling og operasjonell forbedring. Våre kunder jobber kontinuerlig med å finne best mulig organisering og drift for å forvalte sitt samfunnsoppdrag, og her kan THEMA bidra!

Organisatorisk og operasjonell forbedring handler kort fortalt om å få mer ut av de ressursene man allerede har. For eksempel, kan et nettselskap forbedre sine prosesser for bygging og vedlikehold, og få mer og riktigere vedlikehold for pengene? Hvordan sørger de for at AMS-måledata skaper merverdi og bedre drift? Og hva med informasjonsflyten innen vannkraft– kan denne forbedres slik at selskapet tar mer treffsikre beslutninger mer effektivt?

Dette er blant spørsmålene THEMA jobber med. Vi hjelper våre kunder med å bedre forstå hvordan de presterer operasjonelt og finansielt i forhold til lignende selskap ved å sammenligne organisering, driftsmodeller, arbeidsprosesser, bemanning og ressursbruk med beste praksis. Forbedringspotensial identifiseres gjennom benchmarking og prosesskartlegging, som gir våre kunder et godt grunnlag for å planlegge og gjennomføre operasjonelle forbedringer og organisasjonsendringer. Eksempel på prosjekter inkluderer:

  • Ny organisasjonsmodell for vannkraftselskap
  • Utvikling av prosess for bedre dataflyt for vannkraftselskap
  • Ny hovedprosess for bygging og vedlikehold for nettselskap
  • Organisatorisk benchmarking for vannkraft og nett
  • Vurdering av egen driftsmodell ift. beste praksis for nettselskap
  • Utvikling av nye arbeidsprosesser som del av selskapsfusjon og forbedringsarbeid for nettselskap

Slike prosjekter er med andre ord tett knyttet opp mot å realisere virksomhetens forretningsstrategi:
For å optimalisere drift og utnytte ressursene på en god måte, må det ofte endringer til i organisasjonen, og en strukturert tilnærming til endringsarbeidet kan hjelpe til å utvikle en felles kultur og verdier som er i tråd med strategiske mål. Dette kan i sin tur bidra til mer motiverte ansatte, og sikre at de jobber i samme retning og etter valgt strategi. Samlet sett kan operasjonell forbedring og organisasjonsutvikling bidra til å skape en mer smidig, og tilpasningsdyktig organisasjon som er i stand til å gjennomføre og etterleve egen forretningsstrategi på en mer effektiv måte.

Våre konsulenter kombinerer dyp bransjekunnskap med lang prosjektledererfaring og prosessforståelse. Dette kombinerer vi med anerkjente metoder og verktøy for prosessforbedring og organisering. Vi opplever en betydelig økt etterspørsel etter vår kompetanse, og vi gleder oss til å jobbe videre med organisering og drift innen energibransjen!

Relaterte poster

Flere poster