Vårutgaven av THEMAs Power Market Outlook er nå tilgjengelig i webportalen

Ett år etter invasjonen av Ukraina er energiprisene fortsatt på høye nivåer og usikkerheten er stor. En normalisering av kraftprisene avhenger av at nok rimelig gass blir tilgjengelig i markedet. I vårt spesialkapittel fokuserer vi på effektene av noen av de foreslåtte endringene i kraftmarkedsdesignet som følge av priskrisen.

Kraftmarkedsanalyse

Kraftprisene i hele Europa har sunket fra de rekordhøye nivåene vi så i 2022. Situasjonen er fortsatt skjør, og usikkerheten er høy gitt den geopolitiske situasjonen som har rystet råvaremarkedene.

I våre siste «Power Market Outlook» analyserer vi de viktigste kraftprisdriverne i årene som kommer. Vi ser at gassprisen er en hoveddriver for kraftprisene på kort og mellomlang sikt, og at en normalisering av kraftprisene i stor grad avhenger av tilgjengeligheten av rimelig naturgass.

THEMAs analyser av markedsutsiktene imøtekommer behovene som energiselskaper, investorer og andre markedsaktører har for uavhengige, profesjonelle analyser basert på solid faglig ekspertise om markedsutviklingen. Rapportene våre dekker de viktigste markedene i Europa, ned på områdeprisnivå der det er relevant.

I lys av de ekstreme kraftprisene i 2022, implementerte EU og medlemslandene en krisepakke for å redusere kraftprisene for sluttbrukerne. For noen er ikke disse tiltakene inngripende nok, og mer fundamentale endringer i markedsdesignet diskuteres. Spesielt prinsippet om marginalprising og implikasjonene dette gir for sluttbrukere er for mange kjernen i problemet. I stedet for å bruke marginale timepriser, foreslår noen en slags gjennomsnittsprising, basert på kapitalkostnader for fornybar produksjon og kostnader for termisk produksjon. I spesialkapittelet diskuterer vi implikasjonene av slike endringer i markedsdesignet, samt mulige alternativer.

Data fra markedsanalysene er tilgjengelige via vår webportal, der abonnenter enkelt kan visualisere resultatene og hente ut både data og rapporter.

Relaterte poster

Flere poster