THEMA-partner Håkon Taule er en av ekspertene i strømprisutvalget

Utvalget, som er nedsatt av regjeringen, skal vurdere hvilke tiltak som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet til EØS-avtalen.

Håkon Taule

Det blir uten tvil en utfordrende oppgave, og vi gleder oss til å se hva Håkon og de andre ekspertene kommer frem til.

Les mer ved å følge lenken under.

Relaterte poster

Flere poster