THEMA inkluderer Sørøst-Europa og Balkan i tjenesteporteføljen

Sørøst-Europa er fremdeles sterkt avhengig av fossile energikilder, men har mulighet til å gjennomføre en smart omstilling ved å utnytte det store potensialet for fornybar kraftproduksjon. Ambisiøse målsetninger, nye støtteordninger og lav LCoE for vind- og solkraft gjør regionen interessant for investorer og utviklere.

Sørøst-Europa, Balkan

Utfasing av gamle og utslippsintensive energikilder i Sørøst-Europa (SEE) er avgjørende for å nå EUs klimamålsetninger. Med Kroatia, Romania, Bulgaria og Hellas som en del av EU og landene på Vest-Balkan som ønsker å bli medlemsland, må regionens muligheter og utfordringer forstås godt for å håndtere energiomstillingen. Som en del av Energy Community – en sammenslutning av EU og unionens naboland for samarbeid om energitema – forventes landene på Vest-Balkan å utarbeide utkast til nasjonale energi- og klimaplaner (NECP) innen midten av 2023, hvor de detalj må presentere hvordan de planlegger å bli klimanøytrale innen 2050.

For snart et tiår siden gjorde THEMA sitt første prosjekt i Balkan-regionen hvor vi samarbeidet med St. Kyrill og St. Method-universitetet i Skopje for å bistå Nord-Makedonias regulator i implementeringen av EUs tredje energipakke og modellere kraftmarkedet på Vest-Balkan. Allerede da var det viktig å ikke sette søkelys på bare ett land, men å forstå regionen som helhet. Regionens historiske bånd har ført til relativt avansert handel mellom kraftmarkeder, selv om det fortsatt er en sterk forskjell i hvor langt landene har kommet i liberalisering og adskillelse.

I flere prosjekter de siste årene har THEMA utvidet sin kunnskap om regionen, dens muligheter og utfordringer betydelig. Vi har nå lagt til landene, så vel som resten av SEE, til vår standard tjenesteportefølje.

THEMA tilbyr nå innsikt i både regulatorisk utvikling og markedsutvikling i regionen. Vår integrerte modelleringstilnærming for kraft- og hydrogenmarkeder frem til 2050 i SEE-regionen og resten av Europa gir verdifull innsikt om fremtidig utvikling. Ta kontakt med THEMA for mer informasjon.

Relaterte poster

Flere poster