Cloudberry kjøper seg inn i Odal Vindkraftverk

Akershus og KLP har ønsket å ha med en tredje langsiktig investor i vindparken som nå er under bygging i Nord-Odal kommune og får nå med seg Cloudberry på eiersiden. THEMAs Espen Fossum har bistått Akershus Energi i nedsalgsprosessen.

Cloudberry kjøper seg inn i Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk AS består av 34 Siemens Gamesa møller og blir på totalt 163,2 MW når den står ferdig ila 2021. THEMA Consulting, ved partner Espen Fossum, har vært rådgiver for Akershus Energi i deres felles nedsalgsprosess med KLP. Fossum har vært rådgiver for Akershus Energi i hele prosessen med kjøp av prosjektet fra RWE, nedsalg til KLP og nå til Cloudberry.

THEMA hjelper sine kunder med analyse og transaksjonsstøtte i forkant, underveis og i etterkant av transaksjoner. Vi bistår som kommersiell rådgiver blant annet knyttet til forhandlinger, verdivurderinger, due diligence og øvrige analyser i forbindelse med fusjoner, salg og oppkjøp.

Relaterte poster

Flere poster