Straumr og THEMA inngår samarbeid på inntektsrammeprognoser

THEMA har inngått en samarbeidsavtale med Straumr om et verktøy for inntektsrammeprognoser. Målsetningen med samarbeidet er å utvikle en brukervennlig, fleksibel og robust løsning som gir nettselskaper og andre interessenter økt innsikt i fremtidige inntektsrammer og bedre beslutningsunderlag som samlet vil skape verdier.

Straumr - THEMA

Kraftbransjen står overfor store nettinvesteringer for å møtes samfunnets behov i elektrifiseringen i årene som kommer. THEMA har dyp innsikt i kraftbransjen og nettselskapenes utfordringer samt solid kunnskap om nettregulering, og har i dag en egenutviklet inntektsrammemodell som gjenskaper og framskriver inntektsrammer for norske nettselskaper. Straumr har utviklet en softwareplattform for enkel og intuitiv visualisering og analyse av nettselskapenes inntektsrammer.

«Ved å kombinere Straumr sin ekspertise innen softwareutvikling og vår dybdeinnsikt i bransjen og regulering har jeg tro på at vi kan utvikle et brukervennlig og nyttig verktøy for våre kunder» sier Mina Ryssdal, seniorkonsulent i THEMA. «Jeg opplever at vi utfyller hverandre veldig godt og ser frem til samarbeidet videre». Daglig leder i Straumr, Christian Børke, ser frem til å utvikle produktet videre sammen med THEMA: «Straumr ble utviklet med mål om å gjøre det enklere for nettselskaper å kvalitetssikre investeringsbeslutninger og operasjonelle tiltak. Samarbeidet med THEMA vil ytterligere styrke vår plattform med ledende domenekompetanse».

Relaterte poster

Flere poster