Sodvin, Orkdal og Fosen Nett fusjonerer til Nettselskapet AS

THEMA har gjennom høsten 2018 vært ekstern rådgiver for prosessen med å etablere Nettselskapet AS. Selskapet er en fusjon av nettvirksomhetene i Sodvin Nett, Orkdal Energinett og Fosen Nett, med tilsammen 25 000 kunder i de seks kommunene Orkdal, Hemne, Snillfjord, Ørland, Bjugn og Indre Fosen.

Kraftprisen

THEMAs har bistått på følgende områder i fusjonsprosessen:

  • Prosjektledelse og nøytral samtalepart
  • Lage beslutningsunderlag, beskrive driftsmodell og vurdere synergieffekter
  • Gjøre verdivurdering av nettvirksomhetene som skilles ut og slås sammen
  • Beregne endringer i nettleie, effektivitet og lønnsomhet i det nye selskapet

Nettselskapet AS vil være eiet av Sodvin SA (19 prosent), Orkdal Energi Holding AS (30 prosent), Fosen Nett (38,25 prosent) og Rissa Kraftlag (12,75 prosent). Det nye selskapet skal ha en desentralisert struktur, det vil si at det ikke blir ett hovedkontor. Ny daglig leder vil bli stasjonert der det er naturlig.

Ved oppstart har Nettselskapet 40 ansatte som er summen av ansatte i de tre selskapene i dag. Alle ansatte får samme oppmøtested og oppgaver som i dag. I løpet av tre-fire år skal antallet reduseres til 30 ansatte. Reduksjonen skal skje gjennom naturlig avgang, dvs. at ingen blir oppsagt eller mister jobben som direkte konsekvens av fusjonen.

Til Avisa Sør-Trøndelag berømmer tillitsvalgt Morten Halsan prosessen som har pågått. — «Prosessen har vært ryddig, jeg har deltatt hele veien og har hele tiden visst om hva som skjer. Mitt inntrykk er at dette vil trygge arbeidsplassene i ei tid der mange små selskap blir kjøpt opp av de store. Nå er vi også blitt større, og vi beholder den desentraliserte modellen», sier Halsan.

Relaterte poster

Flere poster