Rekordhøyde strømpriser rister markedet og gir nye muligheter for aktørene

THEMA og Itera har nå lansert fjerde utgave av Markedsrapport Strøm. Det siste året har vi sett en strømbransje i endring. Strømpriskrise og en rekke skarpe utfordrere i et etablert marked er med på å skape en spisset konkurransesituasjon. Samtidig ser vi at flere aktører velger å gå en retning av mer datadrevet innovasjon.

Markedsrapport strøm 4. utgave

Vi står midt i en uvanlig tid for strømmarkedet. Med rekordhøye strømpriser, nye aktører, samt mer bevisste forbrukere og myndigheter legges det gradvis mer press på de etablerte forretningsmodellene i bransjen. Ny teknologi gjør det også mulig for aktørene å i større grad drive datadrevne virksomheter og tenke nytt rundt hvordan de kan skape merverdi for kundene.  

Denne markedsrapporten er en sammenfatning av de viktigste utviklingene i det norske strømmarkedet. I tillegg til et eget kapittel dedikert til datadrevet transformasjon, inneholder rapporten en rekke faste kapitler som tar for seg utviklingene innen marked, strømavtaler, produkter og tilleggstjenester, samt regulering. Et gjennomgående tema i rapporten er spørsmålet om hvordan debatten rundt strømmarkedet det siste året vil påvirke strømavtalene og tilleggsprodukter ut til kundene, som fremover trolig ønsker seg mer forutsigbarhet i sine strømutgifter enn det rene spotprisprodukter kan tilby dem.  

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom THEMA og Itera. Sammen skaper vi et produkt som gir en helhetlig forståelse av trender og drivere i markedet for strømsalg.  

For mer informasjon om rapporten, ta kontakt med Christoffer Noreng.

Relaterte poster

Flere poster