Opprinnelsesgarantier: Norge – Fornybart, men ikke på papiret?

Salg av opprinnelsesgarantier til utlandet har gitt norsk vannkraft gode ekstrainntekter. Men fører ordningen til at norsk forbruk ikke lenger kan kalles fornybart? THEMA og FNI inviterer til debatt om opprinnelsesgarantier på Arendalsuka 14. august.

Opprinnelsesgarantier: Norge – Fornybart, men ikke på papiret?

EUs fornybardirektiv pålegger land å dokumentere at strøm som selges som fornybar faktisk er produsert fra fornybare energikilder, gjennom såkalte opprinnelsesgarantier. Disse garantiene omsettes i dag som verdipapirer i et eget marked. Norske strømprodusenter får dermed en solid ekstrainntekt gjennom salg av slike garantier til europeiske bedrifter som ønsker å markedsføre seg som grønne.

Systemet med opprinnelsesgarantier har imidlertid skapt debatt i Norge. Risikerer norske bedrifter å måtte betale ekstra for å kunne profilere seg som grønne, til tross for at Norge har overskudd av fornybar elektrisitet? Og hvorfor skal utenlandske aktører som baserer seg på fossil energi kunne «grønnvaske» seg som mer rene og fornybare enn de egentlig er? I Stortinget er det nylig fremmet forslag om å trekke Norge fra hele systemet med opprinnelsesgarantier.

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og THEMA Consulting Group inviterer til lunsj-debatt om de kontroversielle opprinnelsesgarantiene. Hva dreier dette systemet seg om? Hvorfor ble det etablert av EU? Hvordan har garantiene virket og med hvilke konsekvenser? Hvordan kan ordningen tenkes å bli utviklet videre, i takt med at hele EU skifter til fornybar kraftproduksjon?

Program:

  • 12.30: Velkomst og introduksjon
  • 12.35: Hva er opprinnelsesgarantier og hvorfor er systemet som det er? v/ Per Ove Eikeland, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt
  • 12.45: Oversikt over markedet – hva selges og kjøpes? v/ Berit Tennbakk, partner i THEMA Consulting Group.
  • 12.55: Opprinnelsesgarantier – tikkende bombe eller ren fornøyelse? Adrian Mekki, seniorkonsulent i THEMA Consulting Group.
  • 13.05-13.45: Paneldebatt Medvirkende: Ole Børge Yttredal, direktør for energi og klima i Norsk Industri. Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga. Tom Lindberg, administrerende direktør i EcoHZ.

Seminaret arrangeres som en del av forskningsprosjektet REMAP, finansiert av Norges Forskningsråd, NVE, Statnett, Energi Norge, Agder Energi, Norsk Olje og Gass og NorthConnect.

Nærmere informasjon om tid og sted finnes her:

Opprinnelsesgarantier: Norge – Fornybart, men ikke på papiret?

Relaterte poster

Flere poster