Ny tysk regjeringsplattform setter ambisiøse fornybarmål

Den nye tyske koalisjonsregjeringen har lagt fram en politisk plattform som øker ambisjonsnivået for utbygging av fornybar energi og grønt hydrogen. Plattformen innebærer omfattende reformer. Våre modellanalyser viser at dersom målene nås, vil både importavhengigheten og utslippene i Tyskland reduseres.

Den 24. november 2021 la den nye tyske regjeringskoalisjonen, bestående av Sosialdemokratene (SPD), De Grønne (B90/G) og Fridemokratene (FDP), fram sin regjeringsplattform. Plattformen foreskriver bl.a. en betydelig økning i det tyske fornybarmålet til 80 prosent av brutto energiforbruk i 2030. Blant virkemidlene er en nasjonal minimumspris for CO2-utslipp på 60 euro/tonn, forsert utfasing av kullkraftkapasiteten og en dobling av målet for elektrolysekapasitet for produksjon av grønt hydrogen til 10 GW.

I en ny blogg går vi nærmere gjennom detaljene i regjeringsplattformen og hvordan koalisjonsregjeringen har tenkt å oppnå målene. Vi har også analysert hvordan politikken, dersom den gjennomføres, vil påvirke markedet. Blant annet finner vi at den tyske kraftbalansen kan bli betydelig styrket samtidig som utslippene fra kraftsektoren halveres. Begge deler er åpenbart også viktige målsettinger bak strategien.

Politikken vil også påvirke markedsprisene: Modellsimuleringene viser at gjennomsnittsprisene ikke endres så mye, men at prisvariasjonene, ikke overraskende, vil øke. For solkraften innebærer det en økt kannibaliseringseffekt, inntjeningen per kWh faller til 48 prosent av gjennomsnittsprisen i markedet. Flere timer med svært høye priser er også en indikasjon på at det vil bli behov for mer back-up-kapasitet.

Les hele bloggen på engelsk her:

Relaterte poster

Flere poster