Ny gassinfrastruktur må være «hydrogenklar» – men hva betyr dette?

To ganger i året publiserer vi vår Technology Outlook der vi gjennomgår fornybare energiteknologier og deres rolle i dagens og fremtidige energisystem. Hver rapport inneholder en spesialutgave der vi fokuserer på ett relevant emne. I denne utgaven ser vi på de tekniske kravene for at gassinfrastruktur skal være “hydrogenklar”.

Skog

Hydrogen anses som en hjørnestein i overgangen til et karbonfritt energisystem. Dets rolle er avgjørende for å bevege seg vekk fra fossilt brensel, og dets iboende fleksibilitet gjør det nyttig i en rekke forskjellige bruksområder. Imidlertid har produksjonskapasiteten for lavkarbonhydrogen ennå ikke tatt av, og et fungerende marked av tilstrekkelig størrelse er ennå ikke etablert. I mellomtiden vil naturgass fortsette å spille en viktig rolle, til tross for markedsturbulensen vi har sett de siste to årene med høye og svært volatile priser. Gass vil være nødvendig i topplastproduksjon, industrielle prosesser og private husholdninger. Følgelig vil den tilhørende infrastrukturen måtte vedlikeholdes og, der det er nødvendig, utvides i ganske lang tid. For å forhindre at denne infrastrukturen ender opp som strandede eiendeler, krever mange myndigheter at komponentene er “hydrogenklare”, det vil si at de må kunne prosessere hydrogen med lite ekstra investeringer. Men hva betyr dette egentlig? Er det teknisk gjennomførbart og hva slags justeringer og ekstrakostnader er det snakk om?

I Special Issue kapittelet i siste utgave av vår Technology Outlook analyserer vi hva hydrogenklar betyr for tre spesifikke deler av verdikjeden: Importterminaler, distribusjonsnett og gasskraftverk. Vi konkluderer med at allerede i dag er klargjøring av infrastrukturen der det er mulig avgjørende for å holde overgangskostnadene i sjakk.

I hoveddelen av rapporten gir vi en oversikt over viktige drivere og barrierer for sentrale energiteknologier. Driverne inkluderer tekniske, men også både politiske og markedsmessige faktorer. De ses i sammenheng med teknologienes historiske og forventede kostnadsutvikling. I tillegg gir vi vår innsikt i hvilken rolle vi tror disse teknologiene vil ha i fremtidens kraftsystem og hvordan denne rollen støttes av innovasjon og teknologiutvikling.

Teknologier som dekkes i rapporten er:

  • Solkraft (PV)
  • Landvind
  • Offshore Vind
  • Batterier
  • Hydrogen
  • Karbonfangst og -lagring
  • Biofuels
  • E-fuels

Etter flere år med betydelige kostnadsreduksjoner på tvers av alle teknologier, har markedene snudd og viser nå oppadgående trender, drevet av råvarepriser og avbrutte verdikjeder som følge av covid-pandemien og politisk uro. Spørsmålet er om den nåværende turbulensen vil roe seg raskt eller om et reelt paradigmeskifte er for hånden. Selv om vi lener oss mot førstnevnte, innebærer spådommer om kostnadsutviklingen for tiden betydelig usikkerhet, særlig for nær fremtid. Riktignok har Europas ambisjon om å styrke sine fornybare sektorer, spesielt som en reaksjon på den amerikanske inflasjonsreduksjonsloven, resultert i “Net Zero Industry and Critical Raw Materials Acts” med konkrete mål. Disse lovene søker å gi et pålitelig rammeverk for den videre utviklingen av sektoren.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du er interessert i å høre mer om vår Technology Outlook.

Relaterte poster

Flere poster