Lokale energisamfunn trenger regulatorisk sandkasse, ikke reformer

Erfaringer med lokale energisamfunn er begrenset. For å støtte utviklingen av dem er det er bedre å gi tidsbegrensede unntak fra regelverket som gir rom for eksperimentering, enn å endre nåværende regulering, noe som kan svekke både forbrukervern og effektivitet i kraftsystemet.

Lokale energisamfunn trenger regulatorisk sandkasse, ikke reformer

En nylig publisert studie av lokale energisamfunn (LECs), utført av THEMA i samarbeid med Multiconsult og på vegne av NVE, kartlegger status for lokale energisamfunn i Norge og vurderer hvordan disse kan påvirke det nåværende regulatoriske regimet.

Selv om lokale energisamfunn kan defineres på forskjellige måter, brukte vi et sett med retningslinjer i vårt arbeid med å identifisere norske lokale energisamfunn som kunne være av interesse for studien. Eksempelvis så vi etter prosjekter som hadde minst tre ulike deltakere, at de hadde et element av lokal kontroll eller energistyring, aktiv deltakelse fra sluttbrukere, og et lite, avgrenset geografisk område.

På bakgrunn av disse kriteriene fant vi at norske lokale energisamfunn fortsatt er relativt umodne – av de tretti potensielt relevante prosjektene vi identifiserte var kun syv helt eller delvis implementert.

Over 70 prosent av prosjektene ledes av eiendomsutviklere, noen ganger i samarbeid med lokale nettselskaper. Disse prosjektene fokuserer hovedsakelig på etablering av selvforsynte lavutslippsprosjekter som kan oppnå en høyere pris i eiendomsmarkedet.

Mange av de resterende prosjektene ledes av nettselskaper og har som mål å unngå nettinvesteringer gjennom begrensning av energisamfunnets topplast eller tilbud av fleksibilitetstjenester i driften av nettet.

De største barrierene for realisering av disse prosjektene ser i liten grad ut til å være regulatoriske restriksjoner, men heller fravær av kommersielle modeller som kan underbygge en bærekraftig forretningsmodell. Med andre ord vil det å forstå hvordan den nåværende reguleringen påvirker de nye løsningene man vurderer, ofte være en større barriere enn reguleringene i seg selv.

Gitt umodenheten til eksisterende prosjekter og usikkerheten knyttet til utformingen av fremtidige prosjekter, og dermed også fordelene og ulempene ved dem, er det for tidlig å vurdere generelle endringer i reguleringen for å fremme lokale energisamfunn. Slike endringer kan i praksis innebære delvis fritak fra eksisterende regulering som er ment å verne forbrukere, hindre ineffektive nettinvesteringer eller motvirke utnyttelse av markedsmakt. Endringer i disse reguleringene innebærer risiko for at disse hensynene blir svekket.

NVE bør i stedet vurdere systematisk bruk av regulatoriske sandkasser som innvilger tidsbegrensede og skreddersydde unntak fra reguleringen for utvalgte prosjekter basert på potensiell innovasjonsverdi. Dette vil bidra til at lokale energisamfunn får den støtten de trenger, i tillegg til at det gir NVE muligheten til bedre å forstå de spesifikke samfunnsmessige fordelene og ulempene for det spesifikke prosjektet og hvilke reguleringer som er relevante. Informasjon om sistnevnte er, etter vår mening, nødvendig før man gjør videre vurderinger av regulatoriske endringer.

NVE jobber for tiden med et rammeverk for piloter som skal gjøre det enklere å søke om unntak fra deler av reguleringen når man tester nye løsninger og forretningsmodeller.

Les rapporten: 

Relaterte poster

Flere poster