Kraftmarkedsprognose i usikre tider

Vi publiserte nylig THEMA’s lagsiktige CO2- og kraftmarkedsprognoser i en tid da usikkerheten er større enn noensinne. Russlands innvasjon av Ukraina har ført til skyhøye gass- og strømpriser og vedvarende volalitilet som har rystet markedene, og Europa har respondert raskt for å redusere avhengigheten av russisk gass.

Kraftmast

Dybdeanalyser av det europeiske kraftmarkedet hjelper markedsaktører og myndigheter med å navigere gjennom en usikkert tid. Som et supplement til våre kratmarkedsprognoser, tilbyr vi en-til-en arbeidsmøter, hvor vi går gjennom markedsutvikling, endringer i politiske og regulatoriske rammevilkår og de viktigste usikkerheten i dagens situasjon.

Vi analyserer markedsutsiktene ved hjelp av tre scenarioer med ulike drivere innenfor marked, regulering og teknologi. I tillegg analyserer vi hvor sensitivitete resultatene er for endringer i kull-, gass- og CO2-priser.

I den nordiske kraftmarkedsprognosen har vi et eget kapittel om hvordan den nye regjeringsplattformen påvirker markedsutsiktene i Norge. I kraftmarkedsprognosen for kontinentet ser vi nærmere på målene til den nye tyske regjeringen og hva disse medfører av økt behov for fleksibilitet. I de nevnte arbeidsmøtene dekker vi også utviklingen i situasjonen i Øst-Europa, og hva de mulige kort- og langsiktige konsekvenser er.

Kontakt oss gjerne for å motta et tilbud eller for en uformell prat om krafmarkedsprognosene og markedsusikkerheten.

Relaterte poster

Flere poster