Inngår samarbeid for å automatisere verdsettelsen av kontrakter og kraftverk

THEMA og Finins inngår et strategisk samarbeid for å tilby løsninger og tjenester for å automatisere verdsettelsen av ulike kraftkontrakter og kraftverk med ulike skatteposisjoner. På lang sikt er målet å tilby en heldigital løsning som gir deg øyeblikkelig oversikt over alle verdier.

Finins

THEMA og Finins inngår et strategisk samarbeid for å tilby felles løsninger og tjenester for å verdsette ulike kraftkontrakter. Vi vil kombinere avanserte og automatiserte løsninger for verdsettelse av kraftkontrakter på EEX/NASDAQ med fundamentale prisprognoser fra THEMA for eksisterende kunder av kraftmarkedsrapporter hos THEMA. Videre vil samarbeidet muliggjøre løpende verdsettelser av ulike typer kraftverk med ulike skatteposisjoner. På sikt er målet å tilby ytterligere skreddersydde verdsettelser og sikringsløsninger for kraftselskap og kraftforbrukere med å kombinere intern informasjon med ulike eksterne kilder sømløst helt til ditt regnskapssystem som kan automatiserte verdsettelser av dine kraftverk og din kraftproduksjonsportefølje i kombinasjon med full oversikt over ulike sikringer. Målet er å tilby en heldigital løsning som gir deg øyeblikkelig tilgang til oversikt over alle verdiene dine.

THEMAs kraftmarkedsrapporter imøtekommer behovene til produsenter, forbrukere og andre interessenter som ønsker å forstå viktige utviklingstrekk og risikofaktorer i fremtidens kraftmarked. THEMAs kombinasjon av løpende kraftmarkedsrapporter og lange erfaring med uavhengige verdivurderinger av kraftverk gir tilgang til et unikt ekspertmiljø.

Finins har et system som gir deg fullstendig kontroll over absolutt alle kraft-, rente og valutasikringer inkludert sikringsbokføring. Finins gir brukere enkel tilgang til løpende verdsettelser for umiddelbar kontroll over både bilaterale- og standardkontrakter med enkel integrasjon til TRM-system, NASDAQ eller EEX, komplette regnskapsbilag helt ned på kontonivå, enkel revisjon ved «revisjonstilgang» til systemet og noter til årsregnskapet rett fra systemet.

Kontaktperson THEMA:

Christoffer Noreng

Kontaktperson Finins: 

Christoffer V. Herheim
cvh@finins.no
Phone: +47 92 83 08 79

Relaterte poster

Flere poster