Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året

En analyse av nettselskapenes erfaringer fra gjennomførte fusjoner viser at de potensielle kostnadsgevinstene er betydelige. I tillegg venter bransjen gevinster ved å ta i bruk nye digitale løsninger.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året

En beregning der vi antar utstrakt bruk av digitale løsninger og reduksjon i antall nettselskap gjennom fusjoner, viser at nettkundene til sammen kan spare mer enn 2,6 milliarder kroner i året, beregnet for 2025.

Les mer her:

Relaterte poster

Flere poster