Forsterker hydrogenportefølje med to nye initiativer

Det er bred enighet om at hydrogen vil bli viktig i fremtidens energisystem. Det merker vi også i THEMA. En ny rammeavtale for Innovasjon Norge bringer oss tettere på utviklingen av hydrogenmarkedet i Tyskland, mens medlemskap i Norsk Hydrogenforum gir oss mulighet til å følge utviklingen og levere enda mer relevante analyser.

vind

Hydrogen har vært et satsningsområde for THEMA i lengre tid. Vi har gjennomført hydrogenprosjekter som strekker seg fra strategirådgivning og analyse av rammebetingelser til markedsmodellering og kvantitative analyser. For å ytterligere bidra med kunnskap inn i prosjekter og dialog med kunder, meldte vi oss i mars i år inn i Norsk Hydrogenforum. I tillegg ble vi nylig tildelt en rammeavtale på Innovasjon Norges «High Potential Opportunities» (HPO) program om hydrogen og maritime løsninger i Tyskland. Dermed kommer vi nå enda tettere på utviklingen av hydrogenmarkedet i både Norge og resten av Europa.

HPO-programmet «Hydrogen og maritime løsninger i Tyskland» er en satsning på norsk eksport av hydrogen og hydrogenteknologi til det nordlige Tyskland. Norske aktører er godt posisjonert for å bidra i hele hydrogenverdikjeden, blant annet pga. god tilgang på fornybar kraft til hydrogenproduksjon. I tillegg er det mange norske teknologileverandører som utvikler løsninger for hele verdikjeden til grønt hydrogen. I HPO-programmet vil Innovasjon Norge samarbeide tett med tyske interesseorganisasjoner for å bygge opp en norsk posisjon som leverandør av hydrogen og hydrogenteknologi til det tyske markedet. Under rammeavtalen skal THEMA stille med analysekapasitet for å sikre at prosjektet er tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag.

Norsk Hydrogenforum (NHF) er Norges ledende interesseorganisasjon innen hydrogen og har medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen. NHF jobber bredt med å bygge oppunder medlemmenes interesse for økt anvendelse av hydrogen i det norske energisystemet, med et fokus på forbedring av rammebetingelser. Ved å melde oss inn i forumet håper vi å få en bedre forståelse av de problemstillingene norske hydrogenaktører står ovenfor.

Vi forventer at hydrogen vil ha stor betydning i fremtidens energisystem, og at norsk teknologi og norsk hydrogen kan spille en viktig rolle. Vi ønsker å bidra inn i interessentmiljøene, både med vår kraftmarkedskompetanse og analysekapasitet, samt kunnskap om relevante teknologiske, økonomiske og politiske rammebetingelser.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å høre mer om vårt arbeid på hydrogenområdet.

Relaterte poster

Flere poster