Fersk analyse av markedsutsiktene: Nå også tilgjengelig i ny webportal

Gassprisen vil fortsatt være den viktigste driveren for kraftprisene de neste årene. Normalisering av kraftprisnivået avhenger derfor av tilgangen på gass. Spesialtemaet i denne utgaven er konsekvensene av EUs krisepakke på priser, gassforbruk og finansiering av strømstøtteordninger. Analysene nå tilgjengelige i vår nye web-portal.

Kraftprisene i Europa har aldri vært høyere på grunn av den geopolitiske situasjonen som har rystet energimarkedene og drevet gassprisene til rekordhøye nivåer. Midt i denne utfordrende situasjonen har THEMA publisert sine siste vurderinger av markedsutsiktene og analyser av viktige prisdrivere i årene framover. Vi finner at gassprisene fortsatt vil være en avgjørende prisdriver de neste årene, og at en normalisering av prisnivået i stor grad avhenger av tilgangen på gass til rimelige priser.

THEMAs analyser av markedsutsiktene imøtekommer behovene som energiselskaper, investorer og andre markedsaktører har for uavhengige, profesjonelle analyser basert på solid faglig og metodemessig grunnlag og ekspertise om markedsutviklingen. Rapportene våre dekker de viktigste markedene i Europa, ned på prisområdenivå der det er relevant.

Som spesialtema i høstutgaven beskriver vi EUs krisepakke og analyserer virkningene av de foreslåtte tiltakene på gassforbruk og kraftpriser. Vi estimerer også inntektene fra skatten på superprofitt fra inframarginal produksjon, som etter planen skal brukes til å redusere strømregningene for forbrukerne. Mens gassvolumene til kraftproduksjon kanskje ikke vil bli redusert så mye som EU-kommisjonen har satt som mål, finner vi at redusert kraftetterspørsel kan gi viktige bidrag til redusert gassetterspørsel.

Data fra markedsanalysene er nå tilgjengelige via vår nye web-portal, der abonnenter enkelt kan visualisere resultatene og hente ut både data og rapporter.

Relaterte poster

Flere poster