Den perfekte stormen i energimarkedene – effekter for industrien

Energimarkedene opplever den perfekte stormen. Krigen i Ukraina fører til stor usikkerhet både på både kort og mellomlang sikt. På kort sikt fører den til stigende og volatile gasspriser, mens den på mellomlang sikt vil tvinge frem energipolitiske endringer som følge av at EU ønsker å gjøre seg uavhengig av russisk gass.

Marius Holm Rennesund

Samtidig som usikkerheten er stor står vi overfor en helt nødvendig omlegging av energisystemet. Skal vi nå klimamålene vil kraftsektoren spille en nøkkelrolle. Vi vil se økt elektrifisering og tilrettelegging for ny grønn industri.

På Statkrafts kraft og industrikonferanse tok THEMAs Marius Holm Rennesund for seg utviklingen vi har sett i kraftmarkedet over det siste året og delte analyser av hvordan markedet vil utvikle seg fremover.

Relaterte poster

Flere poster