Analyser og visualiser data fra våre kraftprisprognoser i ny webportal

THEMAs nye webportal gir deg enkel tilgang til THEMAs siste markedsrapporter. I portalen kan du også analysere og visualisere data fra våre kraftprisprognoser. Portalen gir mulighet for enkel nedlastning av markedsrapportene og de underliggende dataene, samt tidligere utgaver.

Webportal

Alle våre abonnenter får tilgang til webportalen. Portalen åpner for interaktiv bruk og analyse, og vi vil gradvis introdusere flere funksjoner og produkter i løsningen. Abonnentene er velkomne til å foreslå ny funksjonalitet de ønsker at vi inkluderer i løsningen. Nedenfor finner du noen eksempler på funksjoner i nettportalen.

Webportal 1

 

Webportal 2

Vi slipper våre nye «Power Market Outlooks» i nettportalen 28. februar. Ønsker du en introduksjon til våre prognoseprodukter og nettportal, ta kontakt med Marius Holm Rennesund.

Relaterte poster

Flere poster